By the way,
we already have 8 salons

Kiev, 44/11 A. Akhmatova street
Kyiv, 19/21 B. Khmelnitsky str., Leonardo business center
20 Shota Rustaveli street, Kiev
Kiev, Bolshaya Vasilkovskaya str. 82
Kiev, ul. Yaroslavov Val 19
Kiev, 2GK2 Heroes of Stalingrad Ave.
Kharkiv, Nauki Ave. 9
Kharkiv, st. Pushkinskaya 50/52